eu logo

  • Registrace

banner

Home
Tisk
Email

Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí

Číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/02.0030
Období realizace: 1. 1. 2012 - 30. 6. 2013

 

Popis projektu:
Projekt „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí" je zaměřen na použití nových metod v oblasti vzdělávání pro vytváření vzdělávacích programů ve venkovských regionech Jihočeského kraje se špatnou dopravní dostupností.

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny, která je znevýhodněná omezeným přístupem k dalšímu kvalitnímu vzdělávání. Vznikne mobilní poradenské centrum dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech, které přispěje ke zmírnění těchto bariér. Pilotní vzdělávací programy vychází tematicky z aktuálních potřeb cílové skupiny - oborové jazykové kurzy, marketing, ekonomika, ekologie a zároveň naučí a seznámí lektory jak prostřednictvím nových výukových metod pracovat s touto skupinou účastníků dalšího vzdělávání.

Výstupem projektu budou nově vytvořené programy dalšího vzdělávání na venkově. Programy budou po pilotním odzkoušení přístupné všem zájemcům z řad ekonomicky aktivních obyvatel venkovských oblastí.

Při realizaci projektu je kladen důraz na aplikaci nových vzdělávacích metod např. e-learning, interaktivní webová aplikace, apod.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkovských regionů zpřístupněním kvalitního dalšího vzdělávání do hůře přístupných venkovských oblastí Jihočeského kraje.
Projekt probíhá v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost za podpory státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem grantu je Krajský úřad Jihočeského kraje.

Na realizaci projektu „Inovace venkovských oblastí" se podílí žadatel ERUDICO s.r.o. spolu se svým partnerem DAMACO Group s. r. o

 

           erudico                    damaco

 

Novinky

Další úspěšní absolventi

Čtvrtý rok evidujeme 104 účastníků vzdělávacích aktivit.
Ve třetím roce udržitelnosti se vzdělávání zúčastnilo 88 osob.
Během 2. roku udržitelnosti bylo podpořeno celkem 86 osob. Zájem byl o všechny vzdělávací programy, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Realizace kurzů

V rámci 1. roku udržitelnosti projektu byly cílové skupině nabízeny (prezenční výuka + e-learning) všechny vzdělávací programy a bylo tak podpořeno celkem 70 osob.

Proběhly tematické workshopy a závěrečná konference

V sekci Aktuality o projektu jsou nově umístěny zprávy o realizaci čtyř tematických workshopů a jedné závěrečné konference, které byly uskutečněny v souvislosti projektem. Obsah zpráv naleznete zde.  

Sekce Odkazy byla obohacena o další linky na vyhledávání lektorů

V případě zájmu o soukromé učení, doučování či přípravy na zkoušky klikněte na nové odkazy na stránky, kde máte přehledně rozřazené lektory podle oborů a témat, oblasti působení či ceny. Odkazy naleznete pod nadpisem Nabídka dalšího vzdělávání zde.

Bylo ukončeno pilotní ověřování všech kurzů

V sekci E-learning je k dispozici kompletní sada kurzů tohoto projektu, která byla vzorkem účastníků kurzu či lektorů pilotně odzkoušena.

Nové kurzy v Globis s.r.o.

Nabídka nových počítačových a odborných kurzů Zde.

Další novinky

Přihlašovací formulář*
*
*
*
*

Pole s (*) je nutno vyplnit.