eu logo

 • Registrace
Home  //  Aktuality o projektu
PDF
Tisk
Email

Aktuality o projektu

 

Další úspěšní absolventi

Čtvrtý rok evidujeme 104 proškolených osob.

Ve třetím roce udržitelnosti projektu se vzdělávacích aktivit úspěšně zůčastnilo 88 osob.

Během 2. roku udržitelnosti bylo podpořeno celkem 86 osob. Zájem byl o všechny vzdělávací programy, které byly v rámci projektu vytvořeny.

 

Realizace kurzů
V rámci 1. roku udržitelnosti projektu byly cílové skupině nabízeny (prezenční výuka + e-learning) všechny vzdělávací programy a bylo tak podpořeno celkem 70 osob.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro obyvatele v Jihočeském kraji

V rámci projektu  byly vyvinuty kurzy,  které jsou po pilotním odzkoušení plně k dispozci pro další vzdělávaní zájemců z řad cílové skupiny.   

Nabízíme následující kurzy:

Pro ekonomicky  aktivní obyvatele:

- Modul Rozvoj ekonomického uvažování

 • - Modul Ekologický marketing
 • - Modul Inovativní marketing
 • - Modul Němčina v cestovním ruchu
 • - Modul Němčina v podnikání
 • - Modul Němčina ve zdravotnictví

Pro lektory:

- Metodika Rozvoj ekonomického uvažování

 • - Metodika Ekologický marketing
 • - Metodika Inovativní marketing
 • - Metodika Němčina v cestovním ruchu
 • - Metodika Němčina v podnikání
 • - Metodika Němčina ve zdravotnictví
 • - Modul Lektor - poradce
 • - Modul Lektor - Tutor

Výuka probíhá formou prezenční výuky a e-learningu.

V případě zájmu a absolvování kurzu kontaktujte realizátory projektu:

DAMACO Group s.r.o.,  David Hondlík, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 777 332 871

ERUDICO s.r.o., Olga Brůhová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.:  +420 606 641 783

 

Závěrečná konference

Dne 25. 6. 2013 od 11 do 19 hodin proběhla v Českých Budějovicích závěrečná konference projektu, které se účastnili zástupci cílových skupin, veřejnost i zástupci medií. Byli zde přítomni zástupci Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce, Institutu celoživotního vzdělávání, Jihočeské televize, nezávislá novinářka a další společnosti zabývající se vzděláváním dospělých. Moderátor akce zhodnotil celkový průběh projektu. Promluvilo zde i několik účastníků projektu, a to jak z řady cílové skupiny lektorů, tak i účastníků dalšího vzdělávání. Zúčastnění hodnotili realizaci projektu kladně a velmi přínosně, zejména v pohledu do budoucna. Díky realizaci projektu bylo všem účastníkům umožněno získat nové dílčí znalosti a dovednosti a účastí v projektu bylo posíleno jejich sebevědomí.

 

Tematické workshopy

V rámci aktivit projektu proběhly během května a června 2013 celkem 4 tematické workshopy určené pro odbornou veřejnost. Workshopy geograficky obsáhly regiony Prachaticka, Krumlovska, Strakonicka a Jindřichohradecka. Účastníci workshopů se vyjadřovali k proběhnuvším pilotním vzdělávacím akcím, k fungování mobilního poradenského centra k věcné i grafické stránce projektového webu. Reakce na uplynulé aktivity projektu byly vesměs pozitivní. Mnozí zúčastnění i ti, kteří se aktivit dosud nezúčastnili, projevili zájem o zapojení do kurzů, které byly tímto projektem vytvořeny.

Termíny uskutečněných workshopů:

Vodňany (Strakonicko):  30. 5. 2013 (12 – 20 hod
Borová Lada (Prachaticko):  4. 6. 2013 (12 – 20 hod)
Číměř (Jindřichohradecko):  17. 6. 2013 (12 – 20 hod.)
Český Krumlov: 21. 6. 2013 (12 – 20 hod.) 

 

Němčina ve zdravotnictví - Určeno pro studenty

Dne 8. 3. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina ve zdravotnictví, který je určen pro studenty. Základními oblastmi je praktická výuka německého jazyka se zaměřením na oblast zdravotnictví, v současné době velice aktuální oblast. Kurz je zaměřen na zdravotnický personál i lékaře, odbornou terminologii, součástí budou i související komunikační témata. Více o kurzu je možné se dočíst zde.

Němčina v podnikání - Určeno pro studenty

Dne 25. 2. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina v podnikání, který je určen pro studenty. Základními oblastmi je každodenní firemní komunikace - osobní styk s klienty, psaní, telefonování, výměna informací, prezentace vč. Obchodní korespondence, odborná ekonomická a obchodní terminologie, jednání s úřady. Více o kurzu je možné se dočíst zde.

Němčina v cestovním ruchu - Určeno pro studenty

Dne 8. 2. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina v cestovním ruchu, který je určen pro studenty. Základními oblastmi je praktická výuka německého jazyka se zaměřením na jednotlivé obory cestovního ruchu (hotelnictví, gastronomie, průvodcovství) a příslušné odborné terminologie. Více o kurzu je možné se dočíst zde.

Němčina ve zdravotnictví - Určeno pro lektory

Dne 6. 2. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina ve zdravotnictví, který je určen pro lektory. Metodika je koncipována v první části obecně – lektor by se měl předem připravit na výuku a průběh modulu a ve druhé části jsou již rozpracovány jednotlivé lekce tohoto modulu.Více o kurzu se dozvíte zde.

Němčina v podnikání - Určeno pro lektory

Dne 18. 1. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina v podnikání, který je určen pro lektory. Metodika je koncipována v první části obecně – lektor by se měl předem připravit na výuku a průběh modulu a ve druhé části jsou již rozpracovány jednotlivé lekce tohoto modulu.Více o kurzu se dozvíte zde.

Němčina v cestovním ruchu - Určeno pro lektory

Dne 16. 1. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Němčina v cestovním ruchu, který je určen pro lektory.Metodika je koncipována v první části obecně – lektor by se měl předem připravit na výuku a průběh modulu a ve druhé části jsou již rozpracovány jednotlivé lekce tohoto modulu.Více o kurzu se dozvíte zde.

Lektor-Tutor - Určeno pro lektory

Dne 11. 1. 2013 byl spuštěn E-learningový kurz Lektor-tutor, který je určen pro lektory. Součástí je psychologická a motivační část pro práci s touto cílovou skupinou. Modul je zaměřen na teoretickou i praktickou část používání a využívání moderních forem výuky při využití moderních informačních a komunikačních technologií. Více o kurzu se dozvíte zde.

Rozvoj Ekonomického uvažování - Určeno pro studenty

Byl spuštěn E-learningový kurz Rozvoj ekonomického uvažování pro studenty. První je část Rozvoj ekonomického uvažování, která je zakončena testem a druhá část Jak zvládat rodinný rozpočet, opět zakončena testem. Po prostudování všech témat a ukončení obou testů je možné vidět známku testů v procentech. Kurz je přístupný pro všechny. Více o kurzu Zde.

Rozvoj ekonomického uvažování - určeno pro lektory

Ve dnech 10.9. a 11.9.2012. proběhla prezenční výuka metodiky k modulu Rozvoj ekonomického uvažování a byl také spuštěn E-learningový kurz Rozvoj ekonomického uvažování pro lektory. Celé téma je rozděleno do 10.lekcí. Kurz je výhradně pro lektory. Více o kurzu Zde.

Inovativní marketing - Určeno pro studenty

Byl spuštěn E-learningový kurz Inovativního marketingu určeného pro studenty. Kurz je rozdělen do 30. témat a na konci celého kurzu je kontrolní test. Po prostudování všech témat a ukončení testu je možné vidět známku testu v procentech. Kurz je přístupný pro všechny. Více o kurzu Zde.

Inovativní marketing - Určeno pro lektory

Ve dnech 13.9. a 14.9.2012 proběhla prezenční výuka metodiky k Inovativního marketingu a byl také spuštěn E-learningový kurz Inovativní marketing pro lektory. Celé kurz je rozdělen do 9.témat. Kurz je výhradně pro lektory. Více o kurzu Zde.

Ekologický marketing - Určeno pro studenty

Byl spuštěn kurz Ekologického marketingu určeného pro studenty. Každé z 30-ti témat je potřeba završit opakovacím testem. Po prostudování všech témat a ukončení všech testů je možné vidět známku testů v procentech. Nebude to známka konečná, neb některé odpovědi v testu jsou tvořené dlouhé odpovědi a je tedy nutné, aby je lektor zkontroloval. Kurz je přístupný pro všechny. Více o kurzu Zde.

Lektor-Poradce - Určeno pro lektory

Byl spuštěn E-learningový kurz Lektor poradce. Modul se zaměřuje na vytvoření scénářů krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích programů s využitím interaktivních metod výuky, schopnost analyzovat výukové potřeby účastníků dalšího vzdělávání, nastavení procesu vzdělávání na základě potřeb organizace a jednotlivých účastníků, znalost nejmodernějších výukových metod, postupů a her včetně schopnosti umět zhodnotit vhodnost jejich použití pro danou cílovou skupinu, používat scénáře a osvojené metody výuky v praxi, motivace k průběžnému sledování novinek v oblasti vzdělávání dospělých, umět kombinovat různé metody výuky a nastavit je na základě potřeb účastníků. Více o kurzu Zde.

 

 

Přihlašovací formulář*
*
*
*
*

Pole s (*) je nutno vyplnit.